Hakkımda / About Me

Önce çalışkan bir öğrenci, daha sonra başarılı bir iş kadını, anne, eş.. Zamanla iş hayatının maddi, manevi verdiklerinin ona yetmediğini anlayan bir kadın.

Rekabetin yoğun olduğu finans sektöründe, kuralların ve rakamların arasında kendini önce izleyici olarak sanatla doldurmaya başlar. İlk önceliği resim olur. Sergilere gitmeye, yayınları takip etmeye, çağdaş Türk ressamlarının eserlerini toplamaya başlar. Ardından heykel sanatı hayatına girer. Sanatla ilgilenmeye başladığında yapmak istediklerindeki öncelikleri değişir ve günün birinde iş hayatını bitirmeye karar verir. Sanat onun hayatının artık merkezi olur. İzleyicisi olduğu heykel sanatında bir şey yapıp yapamayacağını merak eder ve kendini isd art bünyesinde bulur. Bu işten o kadar keyif alır ki kendi günü dışında ki atölye günlerine de katılmaya başlar. Ilk atölye sergisi ve eserlerin satılmaya başlaması ile çevresinden gelen pozitif eleştiriler ve destekler ile yaşadığı keyif o kadar büyük olur ki, daha çok ve daha güzel şeyler üretebilmek en büyük arzusu olur.

Sonrasında yurtdışındaki sergiler ve bianellere katılmaya başlar.
Evet bu kadın belki hayatının yarısından fazlasını yaratıcılığı sınırlayan bir mesleği yaparak geçirmiş olmasına rağmen en azından önce ruhunu beslediği sanatın sanatçı kısmına doğru adım atabilmek için çok çalışmakta. Ve bu yolda ilerlemeye kararlı.

Born in Ankara, lives in Istanbul. Initially a hard working student, later a successful business woman, mother ,wife… A woman who comes to the realization in time that work life falls short of satisfying her neither materially nor spiritually.

She first starts to fill herself with art as an observer in the middle of a highly competitive finance sector full of rules and numbers. Paintings become her first priority. She starts visiting exhibitions,following media and  collecting Turkish painters’ work. Later sculpture art enters her life. Her priorities of what she wants to do change when she gets involved with art and one day she decides to quit her job. Art now becomes the center of her life. She wonders whether she could do anything in sculpture art which she has long been an observer and she finds herself in ISD Art. She enjoys such work so much that she starts participating in the atelier sessions outside her own time . The first atelier exhibition and sale of some of her sculpture work coupled with positive remarks and support coming from her social circle gives her so much satisfaction that ,her primary goal becomes producing much more and better things.

Later she starts participating in exhibitions and bienals in foreign countries.Yes ,although this woman may have spent more than half of her life doing something which has limited her creativity, she nevertheless works hard to step towards the artistic level of art that at least feeds her soul. And she is determined to proceed on this path.

Wonder who this woman is?

Nilüfer Şatana